دانلود رایگان


تحقیق در مورد فيزيولوژي عضله‌ي اسكلتي (word) - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد فیزیولوژی عضله‌ی اسکلتی (word)

دانلود رایگان تحقیق در مورد فيزيولوژي عضله‌ي اسكلتي (word) فرمت فایل : ورد
تعداد صفحه :28
قسمتی از متن :
فيزيولوژي عضله ي اسكلتي
سلولهاي عضلاني سلولهايي هستند كه تا حد زيادي براي تبديل انرژي شيميايي به انرژي مكانيكي تخصص يافته اند .به طور اختصاصي ، سلول هاي عضلاني انرژي را به شكل آدنوزين تري فسفات (ATP) براي توليد نيرو يا انجام كار مورد استفاده قرار مي دهند . براساس اينكه كار مي تواند به صورت مختلف ومتعدد ( مانند جابجايي، پمپ كردن خون ، يا حركت موجي و دودي ) انجام گيرد ، چندين نوع عضله در رابطه با اين عملكردها تعامل يافته است .سه نوع اساسي عضله عبارتند از : عضله ي قلبي ، عضله ي اسكلتي ، وعضله ي صاف .
عضله ي اسكلتي عضله ي مخطط است كه تحت كنترل ارادي مي باشد ( يعني ، توسط دستگاه عصبي مركزي كنترل ميشود ) و نقش كليدي در فعاليتهاي متعدد مانند حفظ وضعيت بدن ، جا به جايي ، سخن گفتن ، و تنفس ايفا مي كند حالت مخطط سلول هاي عضله ي اسكلتي حاصل آرايش فوق العاده سازمان يافته ي مولكول هاي اكتين و ميوزين است . قلب از عضله ي قلبي تشكيل مي شود .اگر چه اين عضله مخطط است ، اما يك عضله ي غير ارادي محسوب مي شود ( يعني ، توسط پيشاهنگ داخلي كنترل مي شود و توسط دستگاه عصبي اتونوم تعديل مي شود عضله ي صاف ، كه فاقد حالت مخططي كه در عضله ي اسكلتي و قلبي ملاحظه مي شود ، مي باشد ، يك عضله ي غير ارادي است كه به طور تيپيك اندام هاي تو خالي ( مثل كيسه ي مثانه ، لوله گوارش، عروق خوني ) را مي پوشاند . در هر سه نوع عضله ، نيرو توسط ميان كنش اكتين و ميوزين عضله ايجاد مي شود ، فرايندي كه به افزايش زودگذر Ca2+ داخل سلولي نياز دارد .

سازمان دهي عضله ي اسكلتي
فيبرهاي عضلاني
هر عضله از سلول هاي متنابهي موسوم به فيبرهاي عضلاني تشكيل مي شود .لايه اي بافت همبند موسوم به اندوميزيوم[1] هر يك از فيبرهاي مزبور را محاط مي كند . آنگاه ، تك تك فيبرهاي عضلاني توأماً در فاسي كل هايي[2] گروه بندي مي شوند ، كه توسط بافت همبند ديگري موسوم به پري ميزيوم احاطه مي شوند . در پري ميزيوم[3] عروق خوني و اعصابند كه تك تك فيبرهاي عضلاني را پشتيباني مي كنند . در نهايت ، فاسيكل ها براي تشكيل عضله به همديگرمي پيوندند . غلاف بافت همبندي كه عضله را مي پوشاند ، اپي ميزيوم[4] ناميده مي شود و عضله را به اسكلت بدن متصل مي كند . سه لايه بافت همبند عضله به طور عمده از فيبرهاي الاستين و كلاژن تشكيل مي شوند ، وبراي انتقال حركت مولكول هاي اكتين و ميوزين به اسكلت بدن براي حركت عمل مي كنند .
سلولهاي منفرد عضله ي اسكلتي باريكند ( با قطر تقريبي 10 تا 80 ميكرون ) اما مي توانند به مقدار زيادي استطاله يابند وطويل شوند ( بالاي 25 سانتي متر طول پيدا مي كند ) هر فيبر عضله ي اسكلتي حاوي دسته هاي فيلامنت ، موسوم به ميوفيبريل، مي باشد كه در طول محور سلول حركت مي كند الگوي مخطط درشت سلول حاصل الگوي تكراري در ميوفيبريل مي باشد . به طور اختصاصي ، آرايش منظم فيلامنت هاي نازك و ضخيم در ميوفيبريل هاي جفت شده ي مزبور با آ رايش بسيار سازمان يافته ي ميوفيبريل هاي مجاور است كه ظاهر مخطط به عضله ي اسكلتي مي دهد .
ميوفيبريل را مي توان به طور طولي به ساركومرهايي تقسيم كرد . ساركومر توسط دوخط تيره ي موسوم به خطوط Z مشخص مي شود ، و واحد انقباضي مكرري در عضله ي اسكلتي به نمايش مي گذارد . طول متوسط ساركومر 2 ميكرون مي باشد . در هر طرف خط Z نوار روشن ( نوار - I) ميباشد ، كه اصولاً حاوي فيلامنت هاي نازك متشكل از پروتئين اكتين مي باشد . ناحيه ي بين دو نوار I در ساكرومرنوار A مي باشد كه اصولاً حاوي فيلامنت هاي ضخيم و نازك را نشان مي دهد . ناحيه ي روشن در مركز ساركومر وجود دارد كه به نوار H معروف است .اين بخشي قسمتي از نوار A را نمشان مي دهد كه حاوي فيلامنت هاي ضخيم ميوزين است ، اما هيچ گونه فيلامنت اكتين ندارد . لذا فيلامنت هاي اكتين از خط Z تا لبه ي نوار H گسترش مي يابند ، و يا قسمتي از فيلامنت ضخيم در نوار A همپوشاني دارند .

[1] .Endomysium
[2] .Fascicles
[3] .Perimysium
[4] .Epimysium


تحقیق در مورد فیزیولوژی عضله‌ی اسکلتی (word)


تحقیق در مورد


فیزیولوژی عضله‌ی اسکلتی (word)


تحقیق


در


مورد


فیزیولوژی


عضله‌ی


اسکلتی


(word)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
پاورپوینت آشنایی با توزیع های مختلف لینوکس -31 اسلاید